Sunday, 18 September 2011

The Garden Project in Jelenia Gora 2011 Press

Wiadomości, JELENIA GÓRA

Unusual
"Garden" captivated the audience. Theatres at the finish

Monday, 8 August 2011, 18:29 | Last updated: 2011-08-08 19:41


View photos
Today, at 15.00 in the last day of the Street Theatre Festival 2011 at the Town Hall Square in Jelenia Gora was an unusual spectacle THE GARDEN- "The Garden"which impressed,many audience arrived.
What surprising the performance of independent theatre artists from Greek, Poland and Germany - the directors and actors of unusual spectacle THE GARDEN
"Garden" full of Clowns, physical expression, juggling props and interactive images, addressed directly to the audience. The purpose of the formation of her dialogue, and at the same time resulting in a specific area of the possibilities and characteristics of the place, in this case - the town hall square in Jelenia Gora."Garden" is a game area, which involves both actors and spectators. With music smoke, mysterious, vivid characters bordering on waking and sleep evokes curiosity, and with the light mood of anxiety and horror. Takes us on a journey to the theatrical "world" outside world that we know every day. And it's a very interesting journey.- The performance start in 2009, and the premiere took place in Israel. It was a shorter version played in the sea.Then the fact that it fell very quickly appeal to audiences from different countries, we decided to work The Garden "on land", which we moved in diferent locations each time. Now we play "The Garden" in various areas, in parks, post-industrial sites, abandoned, and today - the first time we played The Garden Project in the city center, here, at the Town Hall of Jelenia Gora - Prądzyńska Barbara told us, the artist and co-author of one of actressmajor roles.
And she added: - The Garden is a story about Clowns who go to extra ordinary "Garden" and where they play. Crazy, jump, run around the place that begins to absorb them. The trees are beginning to speak to them and participate in playful fantasy at the same time revealing to them oneiric world of magic, the land of paradise with images like Bosch. Good job.


Wiadomości, JELENIA GÓRA

Niezwykły „Ogród” zachwycił publikę. Teatry na finiszu Poniedziałek, 8 sierpnia 2011, 18:29, ostatnia aktualizacja: 2011-08-08 19:41

Zobacz zdjęcia Dzisiaj, o godz. 15.00 w ramach ostatniego dnia Festiwalu Teatrów Ulicznych 2011 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbył się niezwykły spektakl THE GARDEN – „Ogród”, który zachwycił licznie przybyłą publiczność. Co zresztą wcale nie dziwi biorąc pod uwagę mistrzowską grę niezależnych artystów z Grecji, Polski i Niemiec – pomysłodawców i autorów niezwykłego THE GARDEN – „Ogrodu” pełnego klownady, ekspresji fizycznej, żonglerki rekwizytem i interaktywnych obrazów, skierowanych wprost do publiczności. Celem zawiązania z nią dialogu, a przy tym powstałych w konkretnej przestrzeni z wykorzystaniem możliwości i właściwości danego miejsca, w tym przypadku – Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze.
„Ogród” to obszar gry i zabawy, w której uczestniczą zarówno aktorzy jak i widzowie. Zasnuty dymem, tajemniczy, nasycony postaciami z pogranicza jawy i snu wywołuje ciekawość, a przy tym lekki nastrój niepokoju i grozy. Zabiera nas w podróż do teatralnego „świata” poza świat, który znamy na co dzień. I jest to podróż bardzo interesująca. – Spektakl powstał w 2009 roku, a jego premiera odbyła się w Izraelu. Była to krótsza wersja, niż w chwili obecnej i, co ciekawe, grana w morzu. Z uwagi na fakt, iż bardzo szybko przypadł on do gustu publiczności z różnych krajów, postanowiliśmy nad nim pracować „na lądzie”, na który z czasem go przenieśliśmy. Teraz gramy „Ogród” w najróżniejszych przestrzeniach, tj. w parkach, miejscach postindustrialnych, opuszczonych, a dziś – po raz pierwszy zagraliśmy go w centrum miasta, tutaj, pod Ratuszem w Jeleniej Górze – mówiła nam Barbara Prądzyńska, współautorka sztuki i odtwórczyni jednej z głównych ról. I dodała: – Sztuka jest opowieścią o klownach, którzy trafiają do niezwykłego „Ogrodu” i tam się bawią. Szaleją, skaczą, biegają po miejscu, które zaczyna ich wchłaniać. Drzewa zaczynają do nich mówić i uczestniczą w fantastycznych igraszkach jednocześnie odkrywając przed nimi oniryczny świat magii; po części rajską krainę niczym z obrazów Boscha. Dobra robota.

No comments:

Post a Comment